Wat kiest u?

De keuze voor begraven of cremeren wordt meestal bepaald door emotionele of levensbeschouwelijke overwegingen. Ook spelen vaak familietradities hierbij een rol. Het is een persoonlijke keuze. Als u deze vooraf aan uw partner of familieleden kenbaar maakt, is dat prettig voor de nabestaanden bij een plotseling overlijden.

Begraven

Bij begraven wordt de overledene op een begraafplaats aan de aarde toevertrouwd. Een graf kan voor 20 jaar gekocht worden. Daarnaast bieden begraafplaatsen ook andere mogelijkheden. De laatste jaren worden op grotere begraafplaatsen steeds meer hofjes aangelegd, waar men in alle rust kan zitten. Veel begraafplaatsen hebben bovendien de mogelijkheid om een graf van te voren te reserveren. Als er na verloop van tijd veranderingen zijn rond het graf worden de nabestaanden door de beheerder tijdig geïnformeerd (bijv. een melding over eventuele verlenging van het grafrecht of van ruiming van het graf).

Cremeren

Cremeren gebeurt in de meeste gevallen direct na de uitvaartplechtigheid. De familie mag erbij aanwezig zijn als de kist in de oven gaat. Dit kan een rol spelen in de verwerking van het verlies. De verbranding van de kist en het lichaam van de overledene duurt ongeveer 1,5 uur. De as wordt opgevangen en in een urn bewaard. Na 30 dagen wordt deze overhandigd aan de familie.

Mogelijkheden voor as

Er zijn verschillende mogelijkheden om met de as om te gaan. De as kan bewaard worden in een speciaal ontworpen urn. Bijna alle begraafplaatsen beschikken over speciale urnmuren en urnengraven. Hierin wordt de urn bijgezet. Ook kan de urn bijgezet worden in het graf van een reeds begraven familielid, vriend of vriendin. Daarnaast is het mogelijk de as uit te strooien op een voor de overledene of nabestaanden belangrijke plek. Het kan op zee worden uitgestrooid of met een vliegtuig, met een speciale ballon opgelaten worden die hoog in de lucht knapt. Er zijn heel veel mogelijkheden en die zijn heel divers. Calla Uitvaartzorg kan u hierbij informeren.

Luisterend naar uw verhaal zorgt Calla Uitvaartzorg voor een persoonlijke begeleiding.

Over Calla Uitvaart

“Er komt een moment dat je afscheid moet nemen”. Als dat moment is aangebroken staan wij u graag bij. Mijn naam is Wilma Dettingmeijer en via Calla Uitvaartzorg begeleid en ondersteun ik u waar u wenst, vanaf het moment van overlijden tot aan de uitvaart..

De afscheidsplechtigheid

Calla Uitvaart richt zich op elk mens als individu en maakt gebruik van moderne technologie om snel te kunnen produceren. Wij gebruiken onze ruime ervaring bij het uitzoeken en samenstellen van het rouwdrukwerk.

Drukwerk

De afscheidsplechtigheid is de afsluiting van een leven. Er kan gekozen worden voor een afscheid in besloten kring; het kan formeel of informeel, afhankelijk van wat de overledene of u als nabestaande graag wilt.