Informatie crematie en cremeren

Kiest u bij het overlijden van uw naaste voor een crematie, dan zijn hier enkele wettelijke eisen en voorschriften aan vastgesteld.

Plaats van crematie

Een crematie vindt uitsluitend plaats in een crematorium. Het verbranden van stoffelijke resten in de buitenlucht is ten strengste verboden volgens het Nederlands wetboek. Wel is het toegestaan een crematieplechtigheid te houden in de open lucht. Calla Uitvaartzorg helpt u graag bij de keuze van een geschikt crematorium.

Wanneer cremeren?

Normaliter dient de crematie tussen minimaal 36 uur en maximaal 6 dagen na het overlijden plaats te vinden. Er zijn gevallen waarbij deze periode verkort of verlengd kan worden. Voor het verkorten van een crematie is toestemming nodig van de officier van justitie, en voor verlengen dient de gemeente geraadpleegd te worden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn een crematie uit te stellen wanneer familieleden niet in staat zijn tijdig de crematie bij te kunnen wonen. Is er sprake van bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte, dan kan er gekozen worden voor een verkoring van de tijdsduur.

Extra eisen

Bij het cremeren dienen met verschillende eisen rekening gehouden te worden. Zo moeten pacemakers vanwege het mogelijke ontploffingsgevaar voor de crematie verwijderd worden. Voor het cremeren van overige implantaten, protheses, kleding of sieraden zijn geen regels opgesteld.

Restmateriaal

Materialen die na de crematie overgebleven zijn, worden door de meeste crematoria verzameld voor een fonds ten bate van een goed doel. Denk hierbij aan sieraden en/of implantaten die geleverd worden aan het Rode Kruis.

In het menu vindt u meer informatie over de werkwijze van Calla Uitvaartzorg en wat wij voor u kunnen betekenen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Eerlijk, transparant, en dienstverlenend.
* Een uitvaartverzorger die het vanzelfsprekend vindt om iedere dag even langs te komen wanneer dit op prijs wordt gesteld.
* Een uitvaartverzorger die niet uitgaat van wat gebruikelijk is, maar uitgaat van de wensen en ideeën van de nabestaanden.
* Een uitvaartverzorger die u kan helpen en u op ideeën kan brengen om er een echt persoonlijke uitvaart van te maken.
* Geen driedelig zwart pak en hoge hoed, als u dit niet wenst.
* En het belangrijkste: een uitvaartverzorger als een gewoon mens, die samen met u rond de koffietafel de uitvaart wil bespreken.

Luisterend naar uw verhaal zorgt Calla Uitvaartzorg voor een persoonlijke begeleiding.

Over Calla Uitvaart

“Er komt een moment dat je afscheid moet nemen”. Als dat moment is aangebroken staan wij u graag bij. Mijn naam is Wilma Dettingmeijer en via Calla Uitvaartzorg begeleid en ondersteun ik u waar u wenst, vanaf het moment van overlijden tot aan de uitvaart..

De afscheidsplechtigheid

De afscheidsplechtigheid is de afsluiting van een leven. Er kan gekozen worden voor een afscheid in besloten kring; het kan formeel of informeel, afhankelijk van wat de overledene of u als nabestaande graag wilt.

Drukwerk

Calla Uitvaart richt zich op elk mens als individu en maakt gebruik van moderne technologie om snel te kunnen produceren. Wij gebruiken onze ruime ervaring bij het uitzoeken en samenstellen van het rouwdrukwerk.